Kristian Lundberg, Speciallæge i øjensygedomme Ph.D.
Dit besøg

UNDERSØGELSE

Oftest vil øjenundersøgelsen starte med måling af synet og vurdering af brillebehov. Hvis synet er påvirket vil øjets linse og nethinde også skulle vurderes.


Dette kræver pupiludvidende øjendråber. Det tager ca. 15-30 minutter før øjendråberne virker tilstrækkeligt. Efter pupiludvidende øjendråber får man oftest sløret syn og lysfølsomhed i op mod 4-5 timer. I forbindelse med dette fraråder vi bilkørsel de første timer.


Ved disse øjenundersøgelser kan man forvente at det vil tage længere tid, ca. 40-60 min inkl. ventetid.

BØRNE UNDERSØGELSE

Der afsættes oftest tider til to separate konsultationer. Ved første konsultation hilses på hinanden og der skabes kontant med barnet. Tidligere historie og aktuelle problemstilling gennemgås.


I varm og venlig atmosfære måles synet ved figur- bogstav eller taltavle i forskellige formater, barnets evne til syn på kort afstand og samsyn vurderes, øjnenes bevægelighed, vurdering af skelen og til sidst undersøges øjet forreste del med lys og forstørrelse.


Skelen forekommer i mange former. Meget ofte er skelen udløst af, at barnet har brug for briller. Efter første konsultation udleveres informationsmateriale og øjendråber som skal bruges ifm. anden konsultation.


Øjendråber

Dråberne udvider pupillerne og afslapper øjets linse, så det ikke kan fokusere på kort afstand. Herved kan øjets sande brillebehov udmåles. Til sidst undersøges øjets nethinde og synsnerve med lys og forstørrelse.


Findes der behov for briller gøres en recept som medgives og skal afleveres hos optikeren. Findes der nedsat syn på det ene eller begge øjne vil det oftest skyldes et brille behov og det undersøges nærmere.

BØRN & SKELEN

Findes der skelen undersøges det nærmere. I nogle tilfælde kan barnets skelen fjernes alene med briller. Hvis barnet en periode efter brilleopstart har aldersvarende syn på begge øjne, skal der ikke gøres yderligere end at kontrollere. Det er vigtigt at brillestyrken kontrolleres jævnligt gennem børnealderen.


Et "dovent" øje

Hvis synet på det ene øje er nedsat skal det trænes op. Det kaldes for et ”dovent”, ”drille” eller amblyopt øje. Dette skal ske tidligst muligt og helst før barnet bliver 7 år. Årsagen er oftest brillebehov og skelen, men kan også skyldes en øjensygdom. Behandlingen af et "dovent øje" er tildækning med en klap foran det gode øje. Hermed bliver barnet nødt til at bruge det "dovne" øje.


Ofte kan der trænes til et normalt eller næsten normalt syn. Desværre kan man ikke altid sikre at barnet får normalt syn på det "dovne" øje, selv om man træner øjet korrekt. Klapbehandlingen er med til at skabe det bedst mulige udgangspunkt for synet resten af livet. Behandlingen kan kræve stor tålmodighed og vedholdenhed af forældre.


Barnets skelen kan aftage eller forsvinde helt, men nogen gange kan der være behov for korrektion af skelevinklen ved en operation.


Mindre skelevinkler kan ofte rettes ved en operation med et kosmetisk fint resultat. Ved større skelevinkler er det ikke altid muligt at få øjnene opereret så de står lige/parallelle. Man starter ofte med operation på det øje der skeler. Der kan også opereres på det øje der ikke skeler, hvis første operation ikke er nok til at korrigere øjenstillingen.